Uw partner in passieve brandpreventie

KBS kortsluitvertragingen

KBS kortsluitvertragingen

KBS Coating

Om directe kortsluiting te voorkomen tijdens brand kunnen kabels beschermd worden door ze geheel te coaten met KBS Coating. Hiermee wordt niet alleen kortsluiting voorkomen, maar wordt ook de vuurbelasting beperkt. Tevens is vuuruitbeiding via behandelde kabels uitgesloten!   

Toepassing:
Een endotherme coating op waterbasis, voor het beschermen van elektrische kabels tegen brand en het brandwerend afdichten van doorvoeringen in wanden en vloeren.

Producteigenschappen:
KBS Coating garandeert een permanente, blijvende beschermende werking onder alle weers- en klimatologische omstandigheden. Een vanaf 1980 doorlopende duurproef heeft bewezen dat de geteste coating nog dezelfde eigenschappen heeft als nieuw geproduceerd materiaal.

Werking:
KBS Coating is een niet opschuimende coating, gebaseerd op een ablatieve of endotherme werking waardoor warmte wordt geabsorbeerd. De beschermde kabels worden gedurende een bepaalde tijd "koel" gehouden. Tijdens het endotherme proces komen er gassen en dampen vrij die de zuurstof “wegduwen”. Hierbij worden ook alle brandbare gassen verdund, waardoor de kettingreactie van vuur wordt tegengegaan.

KBS Coating

Wist u dat.....

laboratoriumstudies hebben bewezen dat verticale kabelbanen tijdens een brand 20 meter vuuruitbreiding kunnen ontwikkelen in 1 minuut?

Kabels bestaan veelal uit PVC: Polyvinylchloride. Bij 120°C komt Chloor vrij, dat in normale toestand als brandvertragend middel werkt. Echter bij 450°C is PVC niet meer zelfdovend en bij een PVC-concentratie van circa 1kg/M1 verspreidt de brand zich via de kabelbundels. De rook is pikzwart en bevat chloorgassen die neerslaan als zoutzuur, zeer agressief zijn en vergiftigend werken. Hierdoor zijn de gevolgen na een kabelbrand vaak zeer groot. Denk aan de aantasting van computers, betonrot, etcetera.

Klik hier als u uitgebreide technische informatie wilt ontvangen of bel naar: 0182 - 630 876.